Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

Wolontariat

WOLONTARIAT w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku,

ul. Leśna 3, tel. 54 233 12 65

Przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Sióstr Orionistek we Włocławku istnieje grupa Oriońskiego Wolontariatu, którą tworzą: nauczyciele, młodzież szkół średnich i gimnazjalnych. Patronem OW jest bł. ks. Franciszek Drzewiecki. Orioński Wolontariat realizuje zatwierdzony przez Dyrekcję placówki program zatytułowany „Małe gesty – wielkie dobro”.

Celem ogólnym OW w SOW jest:

Kształtowanie u młodzieży postaw altruistycznych, czyli świadomego, dobrowolnego, bezinteresownego, nieodpłatnego działania na rzecz drugiego człowieka, w naszej placówce - niepełnosprawnego.

Celem szczegółowym OW jest:

aktywne włączanie wolontariuszy w proces socjalizacji wychowanek poprzez doświadczenie akceptacji, życzliwości, bezinteresownej pomocy i przyjaźni,

zaangażowanie w działania mające na celu promocję twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,

integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem rówieśniczym,

troska o integralną formację wolontariuszy poprzez uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych o różnorodnej tematyce i nabożeństwach odprawianych w placówce.

Oriońskim Wolontariuszem w SOW może zostać każda osoba - również niepełnoletnia, ta musi jednak posiadać pisemną zgody rodziców - która pragnie świadczyć pomoc wychowankom Ośrodka zgodnie z obowiązującym w placówce Regulaminem Oriońskiego Wolontariatu oraz Programem OW. Wolontariusze aktywnie włączają się w proces socjalizacji wychowanek SOW na różne sposoby, pracują z dziewczętami indywidualnie lub zespołowo.

WOLONTARIAT w Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów

ul. Piłsudskiego 44, tel. 22 787 26 66

Podstawowym zadaniem wolontariuszy  jest towarzyszenie pacjentom. Wolontariusze nie zastępują lekarzy i pielęgniarek, ale uzupełniają ich pracę pomagając chorym i ich bliskim przy zabiegach pielęgnacyjnych, spożywaniu posiłków i spacerach lub po prostu służąc im rozmową. W swojej trudnej, ale dającej dużo satysfakcji pracy mogą liczyć na wsparcie pracowników hospicjum i starszych doświadczeniem wolontariuszy.

Podstawowym zadaniem wolontariuszy  jest towarzyszenie pacjentom. Wolontariusze nie zastępują lekarzy i pielęgniarek, ale uzupełniają ich pracę pomagając chorym i ich bliskim przy zabiegach pielęgnacyjnych, spożywaniu posiłków i spacerach lub po prostu służąc im rozmową. W swojej trudnej, ale dającej dużo satysfakcji pracy mogą liczyć na wsparcie pracowników hospicjum i starszych doświadczeniem wolontariuszy. Jedną z koordynatorek jest s.M. Augustyna - Orionistka.

Zadania wolontariusza w hospicjum to m.in.:

Rozdawanie posiłków chorym i zbieranie naczyń.

Pomoc choremu w spożywaniu posiłków i napojów.

Pomoc w wykonywaniu toalety i utrzymaniu higieny przy chorym częściowo sprawnym.

Pomoc w wykonywaniu toalety i utrzymaniu higieny przy chorym leżącym z pomocą pielęgniarki.

Pomoc w utrzymywaniu porządku przy chorym (w obrębie łóżka).

Organizowanie czasu wolnego choremu, np. czytanie, spacer, rozmowa.

Realizowanie zakupów, załatwianie drobnych spraw.

Świadczenie dodatkowej pomocy wynikającej z doraźnej potrzeby pacjenta.

Pomoc paniom salowym w utrzymaniu czystości na oddziale a także pomoc w porządkach sezonowych, np. mycie okien, wieszanie firanek i zasłon.

Pomoc w organizacji wybranych imprez okolicznościowych typu: Dzień Chorego, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Światowe Dni Hospicjów.

Pomoc w pracach komputerowych i biurowych.

Wolontariat w SOW we Włocławku
Wolontariat w SOW we Włocławku
Wolontariat w SOW we Włocławku
Wolontariat w SOW we Włocławku
Wolontariat w SOW we Włocławku
Wolontariat w SOW we Włocławku
Wolontariat w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie
Wolontariat w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie
Wolontariat w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie
Wolontariat w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie
Wolontariat w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie
Wolontariat w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska