Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

Historia

 

 

Duchową spuścizną włoskiego Kapłana Alojzego Orione jest Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, w którym pragnie wszystkich i wszystko zjednoczyć w Chrystusie, z Kościołem i Papieżem poprzez  dzieła miłosierdzia. Dlatego w  1903 r. powołuje do istnienia Zgromadzenie Synów Boskiej Opatrzności – Księża Orioniści (FDP) a w 1915 r. zakłada Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia - Siostry Orionistki (PSMC).

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (od nazwiska Założyciela nazywane Siostrami Orionistkami) zostało założone przez księdza Alojzego Orione w Tortonie (północne Włochy) 29 czerwca 1915 r., w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Początki Zgromadzenia Sióstr sięgają okresu I Wojny Światowej. W sercu Założyciela pragnienie powołania do życia żeńskiej rodziny zakonnej istniało jednak o wiele wcześniej. Zorganizowaniem Zgromadzenia żeńskiego w początkowej fazie zajęła się – z woli Założyciela – młoda, zamożna i „ujmująca dobrocią” hrabina – Józefina Valdettaro. Otoczyła ona opieką dziewczęta, które wyraziły pragnienie włączenia się w Dzieło księdza Orione. Na kierownika duchowego kandydatek do Zgromadzenia został powołany ks. Karol Sterpi. Pierwsza wspólnota została założona w 1915 r. w Ameno (Nowara). Otworzono tam przytułek dla ubogich.  W roku 1917 Zgromadzenie Sióstr miało już własny nowicjat, liczący 20 członkiń. W październiku tego samego roku ks. bp. Paolo Albera pobłogosławił habity trzem pierwszym siostrom, którym ks. Orione nadał imiona Wiara, Nadzieja i Miłość. Siostry te zostały skierowane do posługi chorym, ubogim i cierpiącym, zgodnie z zamysłem
i pragnieniem Założyciela. Początkowo Siostry Orionistki miały wspierać swoją posługą działalność wychowawczą i charytatywną Synów Boskiej Opatrzności (Księży Orionistów). Wraz z rozwojem Zgromadzenia oraz napływem powołań zaczęto stopniowo otwierać nowe Domy Zgromadzenia, przy których powstawały dzieła miłosierdzia takie jak: przytułki dla kobiet, przedszkola, szkoły krawieckie oraz liczne oratoria dla dziewcząt. Cel i duchowość Zgromadzenia opisał ks. Alojzy Orione w liście z dnia 18 sierpnia 1921 roku: „Wasze małe Zgromadzenie zostało założone w Sercu Jezusa, gdyż z Niego wypłynęło na ziemię miłosierdzie i z Niego musicie czerpać dla siebie i dla innych, do których miłosierdzie Pana was pośle. Wasze małe Zgromadzenie będzie nosiło imię „Misjonarek Miłości”, to znaczy misjonarki Boga, bo Bóg jest Miłością, to znaczy misjonarki Chrystusa, bo Chrystus jest Bogiem i jest Miłością; to znaczy misjonarki – czyli głosicielki ewangelii, służebnice ubogich, bo w ubogich służycie, pocieszacie i głosicie Jezusa Chrystusa”. Początek regularnego nowicjatu datuje się na 1923 r. Formację rozpoczęło  wtedy 12 kandydatek, które po ukończeniu nowicjatu nie złożyły pierwszych ślubów, ponieważ nie było jeszcze opracowanych i zatwierdzonych Konstytucji Sióstr.  Pierwsza siostra – S. M. Pazienza Tersigni złożyła profesję zakonną na ręce Księdza Orione według Konstytucji Małego Dzieła Boskiej Opatrzności  23 lipca 1927 r. Początki Zgromadzenia PSMC w Polsce sięgają roku 1924 r. Pierwsze trzy kandydatki do Zgromadzenia zgłosiły się w lutym 1924 roku, w Zduńskiej Woli. Przełomowym wydarzeniem był wyjazd w 1928 roku do Włoch pierwszych trzech postulantek, które miały tam odbyć nowicjat. Formalnie Zgromadzenie Sióstr Orionistek w Polsce zaczęło istnieć od października 1932 roku. Przyjechała wtedy grupa Sióstr profesek, które we Włoszech odbyły nowicjat i złożyły śluby zakonne. Jedna z nich s. M. Bronisława Pietryga została mianowana przez Założyciela Ks. Alojzego Orione Przełożoną Zgromadzenia w Polsce. W 1934 roku część Sióstr opuściła  dom  w Zduńskiej Woli i podjęła pracę w dwóch nowych placówkach Księży Orionistów w Izbicy Kujawskiej i Kaliszu. Następnym miejscem współpracy był Włocławek w najbiedniejszej dzielnicy- Grzywnie. Polem działalności Sióstr w tym czasie było prowadzenie Oratorium świątecznego w Zduńskiej Woli, otoczenie całkowitą opieką w Małym Kottolengo 60 podopiecznych oraz prowadzenie przedszkola dla 150 biednych dzieci we Włocławku. W 1939 roku Siostry podjęły pracę w Domu Wychowawczym w Warszawie, prowadzonym przez Księży Orionistów. Było to ważne dla dalszego rozwoju Zgromadzenia, gdyż pracujące tam Siostry przybyły do Otwocka w 1942 roku  na zaproszenie ks. Kan. Ludwika Wolskiego proboszcza otwockiej parafii p.w. św. Wincentego a Paulo by zorganizować  pierwsze samodzielne dzieło przeznaczone do opieki nad chorymi starcami i ofiarami wojny. Szczególnie istotnym wydarzeniem było erygowanie w Otwocku nowicjatu w 1942 roku, który rozpoczęło wówczas sześć Sióstr. Mistrzynią została S. M. Loreta Janiak. W okresie powojennym Zgromadzenie rozwijało się bardzo prężnie otwierając nowe placówki. Siostry opiekowały się ludźmi chorymi i starszymi, prowadziły Domy Dziecka i przedszkola jak też były zaangażowanie w prace gospodarczo – domowe w placówkach prowadzonych przez Księży Orionistów. Obecnie Prowincja Polska p. w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej obejmuje 17 wspólnot. Polskie Orionistki współpracują także w międzynarodowych wspólnotach misyjnych na Madagaskarze, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kenii, Filipinach i Togo. Obecnie Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia realizują swój orioński charyzmat podejmując różnorodne posługi odpowiadające potrzebom naszych czasów. Główne formy apostolatu to pielęgniarstwo i inna posługa chorym, katechizacja i praca wychowawczo – pedagogiczna,  promocja ludzka ubogich, kobiet, samotnych matek, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; posługa w parafiach i na misjach.

 

 

Kalendarium ważnych wydarzeń historycznych:

 

               1915

·         29 czerwca - początki Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (PSMC) w Tortonie w domu San Bernardino, w którym w 1893 r. Kleryk Orione otworzył swoje pierwsze Kolegium dla chłopców

·         30 czerwca – w Ameno utworzenie pierwszej wspólnoty PSMC

              1917

·         4 października – pierwsze obłóczyny i początek posługi apostolskiej sióstr

               1921

·         Pierwsza podróż księdza Orione do Ameryki Łacińskiej, podczas której pisze „Magna Carta”, która jest dokumentem programowym Instytutu Sióstr Orionistek

                1924

·         Początek posługi apostolskiej Sióstr PSMC w Piccolo Cottolengo w Genui

               1927

·         Pierwsza profesja Sióstr na ręce Księdza Alojzego Orione wg Konstytucji Małego Dzieła Boskiej Opatrzności. W tym czasie Zgromadzenie PSMC nie ma jeszcze własnych Konstytucji.

     1928

·         Ks. Orione przyjmuje pierwsze postulantki z Polski

·         19 marca Siostry rozpoczynają posługę w Piccolo Cottolengo „Santa Catarina”  w Genui. W miejscu do którego co tydzień udawał się ks. Orione aby spotykać się z ludźmi, słuchać ich i udzielać rad.

1929

·         8 grudnia – pierwsze pięć Sióstr z Polski otrzymuje strój zakonny z rąk Założyciela

                1930

·         Początek posługi misyjnej w Ameryce Łacińskiej, posłanie pierwszych sióstr do Argentyny, wśród nich wyjeżdżają pierwsze Polki: S. M. Eulalia Poluszczyk  i S. M. Alleluja Zawierucha.

1931

·         Posłanie pierwszych Sióstr do Urugwaju

1934

·         Drugi wyjazd Księdza Orione do Ameryki Łacińskiej

1935

·         Założyciel pisze pierwsze dwa rozdziały Konstytucji, w których określa imię Zgromadzenia cel ogólny i specyficzny Zgromadzenia PSMC. Zawierza Zgromadzenia Matce Bożej.

1937

·         Powrót Księdza Orione do Włoch

1942

·         9-13 wrzesnia w Montebello della Battaglia (PV) odbywa się I Kapituła Generalna PSCM, w czasie której zostaje wybrana pierwsza Przełożona Generalna Matka M. Francesca Cecchetti.

1943

·         Posłanie sióstr do Chile

1947

·         Pierwsze zredagowanie Konstytucji PSMC

1949

·         Początek Zgromadzenia PSMC w Brazylii i Stanach Zjednoczonych Ameryki

1957

·         Święta Kongregacja Zakonników i Instytutów Świeckich wydaje Dekret Pochwalny i zatwierdza Konstytucje na 7 lat „ad experimentun”

·         II Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana druga Przełożona Generalna Matka M. Voluntas Dei Crespan

1963

·         III Kapituła Generalna PSMC - Przełożona Generalna Matka M. Voluntas Dei Crespan

               1965

·         Stolica Apostolska zatwierdza Konstytucje PSMC oraz Zgromadzenie otrzymuje status Instytutu na prawach papieskich

                1967

·         Kapituła specjalna jako odpowiedź na wezwanie  Świętej Kongregacji Zakonników i Instytutów Świeckich na wprowadzenie zmian wskazanych przez Sobór Watykański II

1969

·         IV II Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana trzecia Przełożona Generalna Matka M. Caterina Preto

                1975

·         V Kapituła Generalna PSMC - Przełożona Generalna Matka M. Caterina Preto

1979

·         Początek misji w Kenii i  na Zielonym Przylądku

1980

·         26 października  - beatyfikacja ks. Alojzego Orione

1981

·         VI Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana czwarta Przełożona Generalna Matka M. Eliza Armendariz, Kapituła zatwierdziła wniosek o czwartym ślubie: ślubie miłości

1987

·         VII Kapituła Generalna PSMC - Przełożona Generalna Matka M. Eliza Armendariz,

1988

·         Początek misji na Madagaskarze, wśród pierwszych misjonarek jest S. M. Bronisława Smoter.

1992

·         Otwarcie placówki w Rosji - Smoleńsk

1993

·         VIII Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana piąta Przełożona Generalna Matka M. Ortensia Turati

·         Założenie placówek w Peru

1995

·         Powstają wspólnoty na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Rumunii,

1996

·         Założenie placówki na Ukrainie - Charków

1999

·         IX Kapituła Generalna PSMC, Przełożona Generalna Matka M. Ortensia Turati

2004 r.

·         16 maja – Kanonizacja Założyciela ks. Alojzego Orione

·         Założenie misji na Filipinach

2005

·         X Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana szósta Przełożona Generalna Matka M. Irene Bizzotto

·         Powstaje wspólnota w Togo

2011

·         XI Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana siódma Przełożona Generalna Matka M. Mabel Spagnuolo

2014

·         Jubileusz 90 – lecia obecności Sióstr Orionistek  w Polsce

2015

Jubileusz 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)

2017

XII Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana siódma Przełożona Generalna Matka M. Mabel Spagnuolo

 

 

 

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska