Zduńska Wola: Siostry Orionistki przeżywają Warsztaty Lectio divina
29. 04.2016 w Centrum Rekolekcyjnym Św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli rozpoczęły się Warszaty Lectio divina dla Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia. W wydarzeniu tym uczestniczy ok. 40 osobowa grupa Sióstr Orionistek z Prowincji polskiej,a przewodniczy jej Przełożona prowincjalna - S. M. Józefina Klimczak. W pierwszym dniu Warszatów,  Siostra prowincjalna, zapoznała Siostry z istotą Lectio divina oraz jej poszczególnymi etapami,. Uczestniczki miały możliwość wysłuchania świadectw osób praktykujących drogę Lectio divina. Po południu odbyła się uroczysta intronizacja Pisma św. Jutro Siostry będą przeżywały osobiste spotkania ze Słowem Bożym i trwając w milczeniu pochylą się nad Ewangelią wg. św. Łukasza19,1-10.
Warsztaty poprzedzają  Rekolecje zakonne Sióstr Orionistek, które rozpoczną się  1 maja 2016, większość uczestniczek Warsztatów będzie również uczestniczyla w świętych Ćwiczeniach Rekolekcyjnych. 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia