Zalesie Górne: Zakończenie Kapituły Prowincjalnej
29 września 2016, szósty dzień Kapituły Prowincjalnej. Eucharystię w ostatnim dniu Kapituły sprawował ks. Krzysztof Grzejszczyk – proboszcz parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym. Prace Kapituły poprzedziła celebracja maryjna podczas, której powierzono Maryi przyszłość Zgromadzenia.
Na zebraniu plenarnym dokonano ostatecznego zatwierdzenia rozeznanych  „naglących potrzeb” oraz określonych „linii działania”. Po modlitwie do Ducha Świętego wybrano delegatki na XII Kapitułę Generalną.
W XII Kapitule Generalnej PSMC z Prowincji polskiej uczestniczyć będą:
Delegatka z urzędu - S. M. Józefina Klimczak, Przełożona Prowincjalna
Delegatki z wyboru:

  1. S. M. Józefa Kalinowska
  2. S. M. Estera Jasińska
  3. S. M. Sabina Pękala
  4. S. M. Carita’ Harężlak

Zastępczynie delegatek:

  1. S. M. Stefania Simińska
  2. S. M. Bernarda Cieślik

W godzinach popołudniowych Przełożona Prowincjalna S. M. Józefina Klimczak ogłosiła oficjalnie zakończenie Kapituły Prowincjalnej w Prowincji NMP Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia