Zalesie Górne: Kapituła Prowincjalna Sióstr Orionistek
24 września 2016 roku w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Orionistek w Zalesiu Górnym rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna, będąca kolejnym etapem XII Kapituły Generalnej, która odbędzie się w Rzymie  od 1 do 30 maja 2017 roku. Jej mottem są słowa św. Alojzego Orione, „Całkowicie oddać się Bogu, by być całkowicie dla bliźnich”.
Tematem Kapituły jest : PSMC - uczennice misjonarki radosnymi świadkami Miłości na  peryferiach świata. W Kapitule uczestniczy 18 Sióstr delegatek, z ramienia Rady generalnej jest obecna S. M. Sylwia Zagórowska – Wikaria generalna. Oficjalnego otwarcia Kapituły dokonała S.M. Józefina Klimczak – Przełożona prowincjalna. Eucharystię. na rozpoczęcie Kapituły Prowincjalnej sprawował kapelan wspólnoty w Zalesiu Górnym ks. Czesław Wujkowski SDB. W pierwszym dniu Kapituły zostały przedstawione sprawozdania Przełożonej prowincjalnej, Sekretarki prowincjalnej i Ekonomki prowincjalnej, po  ich wysłuchaniu został otwarty dialog na temat ukazanych treści, po czym rozpoczęto pracę w grupach.

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia