Zalesie Górne: Kapituła Prowincjalna dzień trzeci
Trzeci dzień Kapituły Prowincjalnej przebiegał w klimacie milczenia, Uczestniczki Kapituły konfrontowały poznaną rzeczywistość wspólnot Prowincji ze Słowem Bożym. Rozważały  fragment Ewangelii św. Łukasza 7,36-50 – Nawrócona grzesznica, następnie dzieliły się refleksjami w grupach i na spotkaniu plenarnym. Na zakończenie dnia podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu poprzez symboliczny gest rozlania olejku powierzono Jezusowi pragnienia całkowitego oddania się Jemu i służenia Mu z radością wychodząc na peryferie i „dotykać” i „całować” Jego ciało w ubogich. Po Adoracji Uczestniczki Kapituły połączyły się poprzez Skype z Matką Generalną M. Mabel Spagnuolo i podzieliły się doświadczeniem z prac kapitulnych.

 

 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia