Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

XIII KAPITUŁA GENERALNA - KOMUNIKAT IX
XIII KAPITUŁA GENERALNA - KOMUNIKAT IX

FAZA PROPOZYCYJNA Montebello, 23-0523. Po wyborze Matki Marii Alicji i jej Rady na kolejne sześć lat, powrócono do poprzedniego etapu prac Kapituły, dokonując ostatecznego zatwierdzenia Linii Działania. Wtorek, 23 maja, rozpoczął się Adoracją Najświętszego Sakramentu w sali Kapituły, po czym podjęto wspólną refleksję na temat przyszłości Sióstr Sakramentek. Wysłuchano relacji Przełożonych Prowincjalnych i Regionalnych na temat wspólnot Sióstr Sakramentek. Następnie refleksję kontynuowano w grupach, gdzie też dokonano pierwszego sformUłowania Linii Działania na temat Sióstr Sakramentek. Po południu kontynuowano prace w celu ostatecznego zatwierdzenia Linii Działania dotyczącej Sióstr Sakramentek. W najbliższych dniach zostanie dokonane rozeznanie dotyczące innych argumentów, które wyłoniły się z Kapituł prowincjalnych i regionalnych oraz ze sprawozdania Przełożonej generalnej. Ta ostatnia faza potrwa do końca Kapituły, z uwzględnieniem rozpoczynającej się jutro dwudniowej przerwy, potrzebnej na dotarcie do Rzymu i udział w audiencji u Ojca Świętego w czwartek 25 maja.

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska