Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

Koło: Inauguracja Roku Jubileuszowego Zgromadzenia Sióstr Orionistek
Koło: Inauguracja Roku Jubileuszowego Zgromadzenia Sióstr Orionistek

Wieczorem  1 lutego Siostry Orionistki z Koła uczestniczyły w uroczystej Eucharystii w kaplicy Domu Pomocy Społecznej z okazji rozpoczęcia Roku Jubileuszowego Zgromadzenia. W gronie współpracowników, przyjaciół i mieszkańców DPS dziękowały Bogu za 100 lat historii oraz za dar konsekracji zakonnej, prosząc o dalsze łaski. Mszę świętą odprawiali: ks. Sebastian Osiński i kapelan DPS w Kole – ks. Damian Bułakowski. Obecny był także ks. proboszcz Władysław Waszak i ks. Szymon Wiwatowski. Głównym motywem kazania było refleksja nad działaniem Boga, który poprzez osobę Założyciela św. Alojzego Orione i jego dzieła apostolskie, kontynuowane następnie przez Siostry Orionistki, wniósł nowe wartości w życie Kościoła i świata.  W czasie liturgii Siostry odnowiły śluby: ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i miłości. Po błogosławieństwie pracownicy DPS złożyli Siostrom życzenia i wręczyli kwiaty na ręce Siostry Dyrektor M. Santy Krupa. Siostra Dyrektor skierowała do zebranych słowa wdzięczności za  wspólną modlitwę i współpracę, a także  zaufanie i wszelką pomoc.

Uroczystości jubileuszowe stanowią dobrą okazję do spojrzenia wstecz, ale także zachęcają, by z pełnym zaufaniem Bożej Opatrzności spojrzeć na czekającą nas przyszłość. Oby Rok Jubileuszu Zgromadzenia przyniósł błogosławione owoce nowych powołań do życia konsekrowanego i przyczynił się do odnowienia wierności charyzmatowi świętego Alojzego Orione. Deo gratias!
 

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska