Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

Audiencja Ojca Świętego z uczestniczkami XIII Kapituły Generalnej.
Audiencja Ojca Świętego z uczestniczkami XIII Kapituły Generalnej.

Rzym, 25.05.2023. Siostry uczestniczące w Kapitule z wielkim wzruszeniem przygotowywały się do spotkania z Ojcem Świętym, gdyż dla wielu z nich była to pierwsza wizyta we Włoszech i w Rzymie. O godzinie 10.00 Papież Franciszek dotarł do Sali Klementyńskiej i w bardzo braterskim i przyjacielskim tonie skierował swoje przesłanie do obecnych. Po krótkim powitaniu nowej Przełożonej Generalnej M. M. Alicji Kędziora i kilku słowach skierowanych do odchodzącej Przełożonej Matki Marii Mabel Spagnuolo, jego refleksja skupiła się wokół trzech głównych tematów, które odzwierciedlają nauczanie Ks. Orione: „Być zjednoczonymi z Jezusem, bliskimi z braćmi i czynnymi w służbie”. Zjednoczenie z Chrystusem – powiedział Papież Franciszek – jest fundamentalną wartością dla osób konsekrowanych wskazaną przez Sobór, która zbliża ich do pierwszych uczniów. Nie chodzi o kultywowanie „zadymionych i jałowych zażyłości” w życiu duchowym i apostolskim ani o to, by stać się „skutecznymi menadżerami” w kierowaniu dziełami. Chodzi o to, aby uczynić swoim sposób życia Jezusa, pozwalając Mu coraz bardziej działać w nas. W swoim przemówieniu Papież czasami nie pomijał osobistych przykładów i wyjaśnień, które podkreślały swobodną i serdeczną atmosferę, jaką zawsze przejawiał wobec Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia. Rozwijając refleksję dotyczącą służby, Papież Franciszek podkreślił macierzyński i pełen czułości aspekt bycia osobą konsekrowaną. Tak jak matka jest zawsze blisko i nigdy nie opuszcza swoich dzieci, tak praca Sióstr musi coraz bardziej odzwierciedlać tę kobiecą postawę bliskości i wsparcia, nawet w obliczu niezrozumienia ze strony innych. „Z powołania określacie się jako zgromadzenie „samarytańskie”, a któż jest bardziej samarytaninem niż matka dla swoich dzieci? Wyczuwa ich rany, zatrzymuje się, leczy i w końcu pozwala im iść swoją drogą”. Po osobistych pozdrowieniach, które Papież zarezerwował dla wszystkich obecnych, w tym członków Rodziny Charyzmatycznej i Rady Generalnej Synów Opatrzności, Ojca Świętego pożegnano, śpiewając „Ubi caritas”, zaintonowanym spontanicznie przez Siostry. Po audiencji siostry biorące udział w Kapitulne udały się do Domu Generalnego na radosny obiad przygotowany przez wspólnotę, a wczesnym popołudniem wyruszyły do Montebello na ostatnią fazę Kapituły.

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska