Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

Modlitwa o powołania i o rozeznanie powolania

MODLITWA JANA PAWŁA II O POWOŁANIA

To Ty powołujesz człowieka.
To Ty wyznaczasz mu drogę oraz osobiste zadanie w Twoim Kościele.
Bądź uwielbiony w bogactwie i różnorodności dróg, którymi prowadzisz ludzi do zbawienia.
Dziękujemy Ci za każde ludzkie życie.
W świetle wiary każde życie jawi się jako powołanie, które powinno być usłyszane i podjęte.
Przyjęcie swego powołania jest miarą prawdziwości naszego życia.
Bądź uwielbiony, Panie, w tych wszystkich, którzy odczytali swe powołanie zgodnie
z Twym zamysłem i podążają właściwą droga.
Młody człowiek przeżywając dar młodości, stale staje przed Tobą i pyta:
Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
Co mam czynić, by moje życie posiadało sens?
Jaki jest plan Boga względem mojego życia?
Co jest Wolą Boga w stosunku do mnie?

Panie Jezu, Twoje spojrzenie z miłością daje młodemu sercu zdolność szczerego
postawienia tych istotnych pytań.
Doświadczenie spotkania ludzkiego serca z Twoim sercem, wypełnionym uwagą pełną
łagodnego dobra, daje moc poszukiwania odpowiedzi. Świadomość, że jest się
kochanym prze Boga,
pozwala też otwartym sercem przyjąć Twoją odpowiedź: PÓJDŹ ZA MNĄ!
W pójściu za Tobą młodość objawia całe bogactwo swych możliwości i osiąga swą pełnię.

TY JESTEŚ DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM!

W pójściu za Tobą młodzi ludzie odkrywają sens życia jako daru z siebie oraz doświadczają piękna i prawdy wzrastania w miłości.

TY JESTEŚ DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM!

Amen.

 

 

MODLITWA O ROZEZNANIE POWOŁANIA

Boże, który w swojej odwiecznej miłości powołałeś mnie do życia

i przez Chrzest święty wezwałeś do wspólnoty z Sobą,

dziękuję Ci za wszystkie niezliczone łaski i przejawy Twojej dobroci,

którymi mnie nieustannie otaczasz.

 

Głęboko wierzę,

że choć czasami Twoje działanie jest zakryte przed mymi oczyma,

Twa Opatrzność nieustannie czuwa nade mną

i prowadzi ku Tobie, mimo mych słabości i upadków.

Pozwól mi poznać, jaka drogę życia mam wybrać,

aby wypełnić Twoją wolę względem mnie.

 

A jeśli wzywasz mnie

do szczególnego naśladowania Twojego Syna Jezusa Chrystusa

w jego dziewictwie, ubóstwie i posłuszeństwie

– pomóż rozeznać pragnienie mej duszy,

rozpal ją wiarą i miłością,

daj pokonać wszelkie przeciwności wewnętrzne i zewnętrzne

i odnaleźć radość i pokój serca w tej wspólnocie zakonnej,

w jakiej chcesz mnie mieć.

Amen.

 

 

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska