Zduńska Wola: Święto Bielanek23 marca 2014 r. w niedzielę poprzedzającą uroczystość Zwiastowania Pańskiego Bielanki z parafii pw. św. Antoniego w Zduńskiej Woli wraz ze swoją opiekunką s. M. Małgorzatą Strzelecką przeżywały swoje szczególne święto. W tym dniu 35 dziewcząt należących do grupy otrzymało medaliki z wizerunkiem Niepokalanej, a 6 z nich odnowiło swoje przyrzeczenia. Uroczystość, w której uczestniczyli także rodzice i rodzeństwo dziewcząt odbyła się podczas Mszy świętej o godz. 11.00, którą celebrował ks. proboszcz Krzysztof Miś FDP. Z uwagi na liczbę dziewcząt medaliki wręczało 5 osób: ks. proboszcz, s. M. Teresa Klimańska - przełożona zduńskowolskiej wspólnoty sióstr Orionistek, p. Joanna Stawska– katechetka, p. Katarzyna Madej – była Bielanka i s. M. Małgorzata Strzelecka. Po Mszach świętych Bielanki rozprowadzały kartki wielkanocne i koszyczki wykonane własnoręcznie z wikliny papierowej, z których dochód przeznaczony zostanie na zakup gabloty na sztandar i białych polarów. 
Wydarzenie to było ważnym etapem w formacji dziewcząt, które na drodze zawierzenia Maryi chcą pogłębiać swoją wiarę i w aktywny sposób włączyć się w życie parafii. Deo gratias! 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia