Zalesie Górne: Spotkanie Sióstr Przełożonych, Dyrektorek dzieł i Ekonomek lokalnych
Od 22 do 24. 10. 2021r. w Domu Prowincjalnym trwało spotkanie dla Sióstr Przełożonych , Dyrektorek dzieł i Ekonomek lokalnych. Siostry, które nie mogły przyjechać osobiście łączyły się zdalnie. Specjalnym gościem tego spotkania była s.M. Józefa Kalinowska, Ekonomka generalna, która przybliżyła różne ekonomiczne sprawy Zgromadzenia, dzieląc się cennymi spostrzeżeniami. Spotkanie było również okazją do refleksji nad Słowem Bożym i wspólnej modlitwy. W ostatnim dniu połączyła się z Siostrami Matka Generalna, która w krótkim przesłaniu mówiła min. o potrzebie zaangażowania i czujności w podejmowaniu zadań, które stają przed nami w obecnych czasach. Deo gratias!!

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia