Włocławek: Perygrynacja Krzyża ŚDMZebrani 29 maja w Katedrze Włocławskiej oczekiwali na przybycie symboli Światowych Dni Młodzieży trwając przed Najświętszym Sakramentem i modląc się litanią loretańską. 
 
Kilka minut po 18 w uroczystym orszaku motocykliści z Włocławskiego klubu motocyklowego „Rycerze Świątyni Jerozolimskiej” wraz z klerykami wnieśli symbole do bazyliki katedralnej. Wydarzeniu towarzyszył Śpiew chóru Sióstr Wspólnej Pracy. 
 
O 18.30 biskup pomocniczy Stanisław Gębicki przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej diecezji. Dlatego pod Krzyżem ŚDM zebrali się przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i seminarium duchownego miasta Włocławka, a także dorośli i młodzi wierni świeccy. 
Obecne były także Siostry Orionistki z Włocławka - s.Przełożona M. Emanuela Zając, s. Dyrektor M. Marta Kalinowska,s.M. Estera Jasińska, s.M. Weronika Prokopiuk, s.M. Bernadeta Świerczyńska, s.M. Agnieszka Furman, s.M. Marta Bułgajewska. 
Cieszyła zwłaszcza obecność ludzi młodych. Homilię wygłosił ks. Marcin Topolski – wikariusz parafii katedralnej. Swe rozważanie rozpoczął słowami św. Pawła: „ Nauka o Krzyżu jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą”. Czynny udział w liturgii brały siostry z różnych zgromadzeń diecezji włocławskiej. Zgromadzenie Sióstr Orionistek reprezentowała s.M. Estera Jasińska, która zaśpiewała psalm. 
 
Po Mszy św. miał miejsce program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z włocławskich parafii Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Orioniści) i Wszystkich Świętych (Franciszkanie). Po tym, wsłuchując się w słowa piosenek religijnych wierni adorowali Symbole ŚDM. Wielu z nich podchodziło, by osobiście uczcić Krzyż i ikonę Matki Bożej. 
 
O 21 zebrani na adoracji w katedrze zaśpiewali Apel Jasnogórski, po którym o. Mariusz Dębiński OFM, gwardian włocławskiego klasztoru ojców franciszkanów rozważał słowa: „Jestem, Pamiętam, Czuwam” i poprowadził modlitwę różańcową. 
 
Po błogosławieństwie Symbole ŚDM w uroczystej procesji ze świecami zostały przeniesione do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku na nocną adorację. 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia