Wezwani, aby ogłaszać wielkie dzieła Boga
Takie słowa towarzyszą nam  w  mijających dniach stycznia. Związane z Tygodniem Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan zachęcają cały Kościół , a więc każdego z nas do głoszenia dzieł Boga.

Jak to dobrze, że  chrześcijanie różnych wyznań mogą, chcą i pragną modlić się razem. Tak wiele nas łączy, ale jeszcze sporo dzieli.

Tydzień Modlitw o zjednoczenie jest wspólnym świętowaniem, a ono – to świętowanie  - jednoczy.

 Chrystus założył  jeden Kościół, ludzie go podzielili . Zabrakło przebaczenia, prostoty i pokory. I brakuje nam tego w dzisiejszej, współczesnej wspólnocie Kościoła. Dlatego  słowa prośby Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „ Spraw Ojcze, aby byli jedno” stają się słowami naszej modlitwy. Nasz Założyciel, św. Alojzy Orione pracował i cierpiał dla jedności Kościoła. Nieudolnie, ale z nadzieją i wiarą naśladujemy w tym św. Alojzego. Każdy z nas na miarę swoich możliwości stawia przęsło mostu, który jednoczy. Niestety, zdarza się, że z naszej winy dokładamy cegiełkę do muru, który dzieli. Isaac Newton powiedział: „Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów”.

Wierzymy i ufamy, że nastąpi Jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Jak to się stanie i kiedy pozostaje dla nas wciąż ogromną tajemnicą.

Przypomina mi się pewna opowiastka. Założyciel metodystów John Wesley miał taki sen: Zwiedzając zaświaty stanął przed bramą piekła. Przeczytał informację o godzinach urzędowania i zapukał do drzwi:

Kto u was przebywa?Co za ludzie? Są też katolicy? - spytał diabelskiego odźwiernego.

- O tak wielu – padła odpowiedź

– A anglikanie?

- Wielu – bąknął diabeł

Wesley pytał też o inne odłamy chrześcijańskie i zawsze otrzymał twierdzącą odpowiedź. Również metodystów była cała masa. Przygnębiony poszedł dalej i stanął u bram nieba.Pociągnął za kołatkę i zadał te same pytania. Anioł furtian odpowiadał zawsze: - Nie, nie ma żadnego. Nie ma katolika, nie ma żadnego protestanta, nie ma prawosławnego. Również żadnego metodysty nie uświadczysz. Wesley zdezorientowany wykrzyknął:

- To kto w takim razie mieszka w niebie?

- Tutaj są tylko chrześcijanie – odparł uprzejmie anioł.

Panie, umacniaj nas swoją łaską, abyśmy słowem i czynem budowali jedność między nami. Niech oczy widzą dalej, dostrzegając wieczność,  abyśmy  już tu na ziemi , poznali piękno zjednoczenia. Amen

Tekst S. M. Arletta Ziółkowska

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia