Warszawa: Spotkanie dot. projektu Ticket of MercyW niedzielę, 26 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące projektu "Ticket of Mercy - Bilet Miłosierdzia" realizowanego przez Polską Prowincję Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we współpracy z ludźmi młodymi i zaprzyjaźnionymi Kapłanami. 
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 Mszą św. w kaplicy Centrum Formacji Misyjnej, której przewodniczył ks. Tomasz Grzyb z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W spotkaniu uczestniczyły ponadto: Justyna Misiejuk, Dagmara Trejda, Emilia Misiejuk oraz S.M. Bożena Mańkowska, S.M. Sylwia Bigaj i S.M. Amabilis Gliniecka. Eucharystia była sprawowana za wszystkich Darczyńców, osoby realizujące i wspierające projekt oraz za tych, którzy - dzięki Bożej Opatrzności i zaangażowaniu ludzi o "sercach bez granic" będę mogli uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży w lipcu 2016 r. 
Po wspólnej modlitwie zostały przypomniane główne założenia projektu, podsumowano podjęte dotychczas działania i wytyczono kierunek na kolejne tygodnie pracy. W ostatnim czasie udało się m.in. przygotować i oddać do druku materiały promocyjne w postaci ulotek i plakatów, opracować prezentacje multimedialne i pomoce katechetyczne oraz podjąć współpracę z Krajowym Biurem Organizacji Światowych Dni Młodzieży, Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Dziełem Pomocy "Ad gentes", Radiem Warszawa Praga, Katolickim Radiem Podlasie, Regionalnym Portalem Informacyjnym Podlasie24, portalem ewangelizacyjnym e-sancti, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i portalem DEON.pl Dziękujemy IM za objęcie patronatem tej misyjnej inicjatywy, za dotychczasową pomoc i wszelkie wspólnie realizowane dobro. Ponadto obecnie materiały promocyjne tłumaczone są na język francuski, włoski i angielski, by służyły całej Rodzinie Oriońskiej. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wpółpracy, podejmowania inicjatyw misyjnych, a nade wszystko do modlitwy, by ten projekt przyniósł błogosławione owoce. 
Deo gratias! 
 
 
Więcej informacji o projekcie można uzyskać na: 
www.facebook.com/ticketofmercy 
 
 
Lub kontaktując się z koordynatorami ToM: ticketofmercy@gmail.com 
tel. 510 542 644 
 
„Ticket of Mercy” - miej „serce bez granic”! 
Podaruj bilet miłosierdzia! 
 
Z darem modlitwy - Koordynatorzy Projektu "Ticket of Mercy" 
 
Materiały graficzne - logo, plakat i symboliczny bilet, można pobrać tutaj: 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia