Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

Ticket of Mercy
„Ticket of Mercy” – Bilet Miłosierdzia, to projekt realizowany przez Polską Prowincję Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek), ludzi młodych i kapłanów, którym bliski jest charyzmat św. Alojzego Orione. Zadaniem projektu jest pomoc młodzieży z krajów takich jak Madagaskar, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Togo i Ukraina oraz wsparcie polskich misjonarek, by mogły posłać na Światowe Dni Młodzieży do Polski w 2016 r. reprezentantów krajów, w których posługują. 
 
Cele projektu: 

konkretna odpowiedź na zaproszenie do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, skierowane w Rio de Janeiro do młodych całego świata przez Ojca Świętego Franciszka, 

kształtowanie postawy współodpowiedzialności i wrażliwości misyjnej we wszystkich osobach bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących w projekcie, 

czynienie dobra, by każdy kto włącza się w realizację projektu miał udział w obietnicy Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) 

zbiórka funduszy dla młodzieży z krajów misyjnych na dofinansowanie ich przyjazdu na ŚDM Kraków 2016. 
 
Realizacja: 
 
rozpoczęcie projektu: 6. stycznia 2014 r., Uroczystość Objawienia Pańskiego, 

zakończenie projektu: czerwiec 2016 r., 

zawierzanie projektu (Darczyńców, Beneficjentów i koordynatorów) Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Alojzego Orione, św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny, 

promocja projektu w parafiach, środowiskach lokalnych i w mediach, 

pozyskiwanie darczyńców indywidualnych i grupowych (szkoły, parafie, instytucje), zachęcanie do podejmowania inicjatyw misyjnych, 

osobiste włączenie się w projekt poprzez złożenie jednorazowej dobrowolnej ofiary lub regularne wpłaty na konto: 
 
Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia 
ul. Piękna 44/46 
05-540 Zalesie Górne 
Bank Pekao VII oddz w Warszawie 
04 1240 1109 1111 0010 5504 5844 
Z dopiskiem: „Ticket of Mercy” 
 
„Ticket of Mercy” - miej „serce bez granic”! Podaruj bilet miłosierdzia! 
 
www.facebook.com/ticetofmercy 
www.orionistki.pl 
ticketofmercy@gmail.com 
tel. 510 542 644 
 
* Do pobrania są materiały graficzne - logo, plakat, symboliczny bilet i prezentacje. 

jakoś podpis
jakoś podpis
test
test

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska