RZYM: ZAKOŃCZENIE XII KAPITUŁY GENERALNEJ
“Siostry, bądźcie misjonarkami bez granic. Nieście radość Ewangelii wszystkim, ale szczególnie ubogim, w których macie rozpoznawać Chrystusa. Ukazujcie wszystkim piękno miłości Boga, która objawia się w miłosiernym obliczu Chrystusa. Tym pięknem napełniajcie serca tych, których napotkacie. Niech bliskość, spotkanie, dialog i towarzyszenie będą waszą misyjną metodą. I nie pozwólcie wykraść sobie radości ewangelizacji”.

Jest to jeden z najbardziej znaczących fragmentów przemowy Papieża Franciszka skierowanej do Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia podczas prywatnej audiencji w piątek 26 maja na Watykanie. Jest to mocne wezwanie do misyjności, które znalazło wieki wydźwięk w środkach masowego przekazu i wpłynie na program życia i pracy Zgromadzenia na przyszłe sześciolecie razem z Aktami XII Kapituły Generalnej, która oficjalnie zakończyła się 29 maja.

W sobotę 27 maja siostry uczestniczące w Kapitule kontynuowały prace nad rozeznaniem i zatwierdzeniem decyzji dotyczących różnych argumentów. Niedziela 28 maja była dla wszystkich uczestniczek Kapituły dniem wolnym.

W poniedziałek 29 maja, w ostatni dzień Kapituły, poranne prace były poświęcone na zatwierdzenie ostatnich Decyzji i na odczytanie protokółu przygotowanego przez sekretarkę S. M. Gemmę i jej pomocnice.

O godzinie 12.00 ks. Tarcisio Vieira, Dyrektor generalny Synów Boskiej Opatrzności, przybyły z Radnymi generalnymi: ks. Pierre i ks. Laureano oraz ks. Krzysztofem, Dyrektorem prowincjalnym z Polski, odprawił Mszę św. na zakończenie Kapituły. Podczas homilii zwrócił uwagę na ryzyko “syndromu dell’arrivato”. Powiedział, że Kapituła Generalna wyprodukowała dokument, ale nie jest on owocem … może być nawozem, który umieszczamy na „roślinę” PSMC, aby z nową siłą produkowała owoce ... ale teraz zaczyna się prawdziwa praca. Jezus w Ewangelii z dnia zapewnia nas „Miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat!” i z tą pewnością powróćmy do naszych rzeczywistości: Pan jest z nami!

Po świątecznym obiedzie, popołudniu, przygotowano wideo przesłanie sióstr uczestniczących w Kapitule do całego Zgromadzenia i całej Rodziny charyzmatycznej. Po słowach pozdrowień w różnych językach wypowiedzianych przez reprezentantki prowincji, delegacji i wice delegacji, Matka Mabel przedstawiła nowe Radne generalne, mówiąc: „za nie wszystkie i za mnie proszę o modlitwę, abyśmy mogły być wierne posłudze, którą zleciło nam Zgromadzenie”. Przesłanie zakończono pieśnią Magnificat.

Po wideo przesłaniu miała miejsce ocena doświadczenia Kapituły i słowa końcowe Przełożonej generalnej. Następnie o godzinie 18.30 odbyła się Celebracja na zakończenie: “Maria Magdalena, biegnie ogłosić radość ze spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym”, podczas której każda siostra otrzymała nowy bukłak z nowym winem, symbolem głównej linii Kapituły i wskazaniem Kościoła wyrażonym w ostatnim dokumencie CIVCSVA.

W następnych dniach Siostry uczestniczące w Kapitule powrócą do rzeczywistości swych Prowincji/Delegacji i apostolatu.

Deo gratias et Mariae!
Segreteria di Comunicazione Orionina, Rzym 30 maja 2017 r.

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia