RZYM: XII KAPITUŁA GENERALNA - AUDIENCJA U PAPIEŻA FRANCISZKA
10° KOMUNIKAT XII KAPITUŁY GENERALNEJ PSMC – AUDIENCJA U PAPIEŻA FRANCISZKA 
Po wyborze Przełożonej generalnej i jej Rady, wznowiono prace XII Kapituły generalnej PSMC, które będą kontynuowane aż do jej zakończenia. Szczególnym i pełnym emocji przeżyciem dla uczestników Kapituły była prywatna audiencja u Papieża Franciszka. W poniedziałek 22 maja, siostry uczestniczące w Kapitule kontynuowały prace nad zatwierdzeniem „Dokumentu Decyzja ostateczna”. Następny dzień od rana był poświęcony Wnioskom Assemblei Centralnej Sióstr Sakramentek, która odbyła się w Rzymie w kwietniu 2016 roku. Popołudniu miało miejsce spontaniczne i wolne dzielenie się w klimacie braterskim i rodzinnym. W środę 24 i czwartek 25 prace Kapituły były ukierunkowane na opracowanie, przedstawienie i rozeznanie propozycji dotyczących różnych argumentów przysłanych na Kapitułę. Piątek 26 maja był dniem wielkich emocji: wszystkie uczestniczki i goście zaproszeni na Kapitułę zgromadzili się w Kościele p.w. św. Anny na Watykanie i uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył ks. Oreste Ferrari, wikariusz generalny Synów Boskiej Opatrzności. Następnie o godzinie 12.45 wszyscy udali się na prywatną audiencję z Papieżem Franciszkiem. Matka M. Mabel w imieniu wszystkich obecnych powiedziała: „Drogi Ojcze Święty, jako córki Księdza Orione i w imieniu wszystkich PSMC, chcę odnowić naszą miłość, nasze oddanie i dyspozycyjność wobec Jego magisterium i Jego pragnień. Teraz z otwartością serca i ducha oczekujemy na Jego słowa, które przyjmniemy z ręki Boga jako światło na naszą drogę świętości, braterstwa i misyjności”. Ojciec Święty w swoim przesłaniu przypomniał, że: „od misjonarza wymaga się, aby miał duchowość zakorzenioną w Chrystusie, w Słowie, w liturgii. Powinna to być duchowość „holistyczna”, obejmująca całą osobę w jej różnych wymiarach, oparta na wzajemnym uzupełnianiu się, budowaniu i włączaniu. Ona pozwoli wam, abyście były równcześnie córkami nieba i córkami ziemi, mistyczkami i prorokiniami, uczennicami i świadkami”. „Kończę, proponując wam jako przykład ikonę Nawiedzenia. Tak jak Dziewica Maryja, wybierzcie się w drogę z pośpiechem – nie z tym światowym, ale tym Boskim – i pełne radości, która zamieszkuje wasze serca, śpiewajcie wasz magnificat. Śpiewajcie miłość Boga każdemu stworzeniu. Oznajmiajcie dzisiejszym mężczyznom i kobietom, że Bóg jest miłością i może napełnić sensem serce tego, kto Go szuka i pozwala się z Nim spotkać”. Po spotkaniu z Papieżem, Siostry uczestniczące w Kapitule powróciły do Domu generalnego i przystąpiły do prac poświęconych rozeznaniu i zatwierdzeniu decyzji dotyczących różnych argumentów XII Kapituły. Kapituła Generalna zakończy się oficjalnie w poniedziałek 29 maja. 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIE Z VIDEO RELACJĄ RADIA WATYKAŃSKIEGO, KLIKNIJ PONIŻEJ 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia