Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

Rzym: Międzynarodowy Kongres Formatorów Rodziny Oriońskiej
Rzym: Międzynarodowy Kongres Formatorów Rodziny Oriońskiej

Zakończył się Międzynarodowy Kongres Formacyjny Rodziny Oriońskiej, który odbywał się w Rzymie od 5 do 10 listopada. Był to piękny czas zatrzymania się nad delikatnym i trudnym tematem formacji,  wymiany doswiadczeń formacyjnych i dzielenia charyzmatem oriońskim. Udział wzięli przestawiciele Całej Rodziny Oriońskiej - Synów Boskiej Opatrzności, Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, Członkin Instytutów Świeckich (ISO i Instytut Maria di Nazareth) oraz przestawiciela ORŚ. Tematem spotkania było: “Dacci, o Signore il cuore di Don Orione. Formazione: «sostanza e non apparenza». 
Po zakończeniu spotkania Siostry kontynuują pracę nad tematem formacji na Spotkaniu w Domu Generalnym.
Tekst przesłania do całej Rodziny Oriońskiej w języku polskim:
PRZESŁANIE DO RODZINY ORIOŃSKIEJ
Drodzy współbracia, współsiostry, członkinie Instytutów Świeckich i świeccy całej Rodziny Oriońskiej!
Zakończyliśmy Orioński Kongres Formacyjny, który przebiegał w charakterystycznym dla nas duchu rodzinnym.
Przybyliśmy do Rzymu z różnych stron świata. Zastanawialiśmy się wspólnie nad formacją i dzieliliśmy się doświadczeniami,
stawiając sobie pytanie: jak budować życie na solidnych fundamentach, na tym, co istotne, a nie zewnętrzne.
Oto nasze pozdrowienia i życzenia:
Wam, młodzi, którzy jesteście na początku drogi życzymy, abyście wzrastali w poznawaniu siebie i Bożego zamysłu wobec Was: nie bójcie się otwierać
ze szczerością i przejrzystością przed Waszymi formatorami! Wam, nowicjusze i nowicjuszki życzymy, abyście uczyli się zawsze stawiać Chrystusa w centrum Waszego życia: nie bójcie się oddać Mu siebie całkowicie, gdyż On niczego nie zabiera, a daje wszystko!
Wam, klerycy i juniorystki, którzy pracujecie w dziełach apostolskich, życzymy otwarcia umysłów i serc na potrzeby świata i wzrastania we współczuciu dla ubogich:
nie bójcie się służyć Chrystusowi w bliźnich!
Wam, młodzi konsekrowani, którzy formujecie się przez naukę, życzymy umiejętności odczytywania znaków czasu i stawiania czoła rzeczywistości w duchu wiary: nie lękajcie się ufać Opatrzności Bożej!
Wam wszystkim: współbraciom, współsiostrom, konsekrowanym członkiniom Instytutów Świeckich życzymy, abyście odkryli na nowo radość płynącą z konsekracji i stali się tymi, którzy rodzą życie i powołania: nie bójcie się świadczyć o pięknie waszego powołania!
Wszystkim świeckim, przyjaciołom i dobroczyńcom życzymy, aby czuli się prawdziwymi współpracownikami w naszej posłudze formacyjnej przez swoją pracę, modlitwę, życzliwość i bliskość: nie bójcie się nas kochać!
Młodzi uczą się, patrząc na nas, dorosłych! Wzrastają w miłości i zaufaniu, żyjąc w pogodnych i przyjaznych wspólnotach! Stają się pasjonatami dobra, jeśli mają wspaniałomyślne i entuzjastyczne wzorce! Niech Ksiądz Orione wyprosi nam łaskę, abyśmy mieli tak wielkie serca, jak Jego serce. Maryja, Matka Boskiej Opatrzności, niech wspiera nasze kroki!

Rzym, 10 listopada 2018 r. 
Link do video z przesłaniem w języku włoskim

jakoś podpis
jakoś podpis
test
test

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska