Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

Koło: Dzień Świętości Życia w DPS Sióstr Orionistek




25 marca z okazji Dnia Świętości Życia w Domu Pomocy Sióstr Orionistek w Kole odbyła się prelekcja edukacyjno-informacyjna dla pracowników pt. „Grzechy przeciwko życiu”. Ks. Damian Bułakowski przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił słuchaczom nauczanie Kościoła dotyczące ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także zagrożenia, jakie niesie ze sobą negacja Bożych przykazań. Zebrani z zainteresowaniem obejrzeli również dwie prezentacje o tematyce pro-life przygotowane przez uczennice liceum. Na zakończenie ksiądz zachęcił obecnych do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. W parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej, na terenie której znajduje się Dom Pomocy Sióstr Orionistek, chętne osoby mogły podczas wieczornej Eucharystii podjąć zobowiązanie do codziennej, dziewięciomiesięcznej modlitwy za Bogu wiadome poczęte dziecko i w ten sposób włączyć się w walkę o prawo do życia dla najsłabszych. 
Jan Paweł II w encyklice „Evangelium Vitae” napisał, ze celem Dnia Świętości Życia jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. Siostry Orionistki starają się na wieloraki sposób odpowiadać na papieskie wezwanie i poprzez prowadzone przez zgromadzenie dzieła charytatywne krzewić „kulturę życia”. Dlatego szczególne podziękowania należą się organizatorom spotkania: s. M. Sancie Krupa - dyrektor Domu Pomocy i ks. kapelanowi Damianowi Bułakowskiemu. Deo gratias! 

jakoś podpis
jakoś podpis
test
test

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego



Do góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska