Koło: Bal karnawałowy 2018
Od kilku lat tradycją w DPS Sióstr Orionistek w Kole są bale karnawałowe. W tym roku choć karnawał jest bardzo krótki nie zabrakło jednak balu w naszym domu. Dziękujemy ks. Damianowi Bułakowskiemu naszemu kapelanowi za zorganizowanie zabawy karnawałowej oraz wszystkim pracownikom i Siostrom naszego domu za włączenie się w przygotowanie. Bardzo dziękuję na ręce Pani Iwony Kędzierskiej młodzieży, z LO w Kole za obecność i wspólną zabawę.

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia